ZAJĘCIA DODATKOWE

Uzupełnieniem oferty programowej jest szeroka gama zajęć dodatkowych, które z pewnością zainteresują każdego przedszkolaka. Prowadzone są przez wykwalifikowane osoby posiadające doświadczenie i stosowne uprawnienia.

przedszkole Pruszków

Zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu Kraina Cudów:

 • Robotyka
 • Język angielski
 • Taniec towarzyski
 • Zumba
 • Balet
 • Rytmika
 • Integracja sensoryczna
 • Zajęcia z logopedą
 • Rehabilitacja
 • Arteterapia
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia ręki

Robotyka

Zajęcia te wydaja się być „ściśle techniczne” i wiele w niech elementów matematyki, fizyki, elektroniki oraz informatyki. Pobudzają jednak mocno wyobraźnię dziecka. Warsztaty z robotyki to nasza propozycja dedykowana najmłodszym miłośnikom klocków Lego, szczególnie tym o nieograniczonej fantazji. Udział w zajęciach dziś, wydaje się fascynującą zabawą. Jednak w przyszłości  wielu „młodych inżynierów” będzie realizowało zapoczątkowaną w przedszkolu pasję zawodowo.

niepubliczne przedszkole Pruszków
prywatne przedszkole Pruszków

Zumba

Zumba jest wesołą zabawą dla dzieci. Szalenie dynamiczna, łącząca elementy tańca i ćwiczeń. Prowadzona w rytm egzotycznej muzyki. Udział w zajęciach pomaga rozwijać u dzieci koordynację ruchową, zmysł równowagi. Gwarantuje  utrzymanie dobrej kondycji.

Integracja Sensoryczna

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, smak, słuch, dotyk, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku te bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z przeprowadzonej diagnozy). Terapia ta odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

niepubliczne przedszkole i żłobek Pruszków
pruszków przedszkole

Arteterapia

Oddziaływanie sztuki o uzdrawiającym znaczeniu, znane było od dawna, co potwierdzał twórca koncepcji zwanej katharsis, czyli Arystoteles. Ale jednak dopiero w ostatnim stuleciu powstała inicjatywa wykorzystania procesu twórczego i sztuki do celów terapeutycznych, oparta na teorii, która określa psychologiczne mechanizmy twórczości. Postępowanie to nazwano „arteterapią” i nazwa ta została wprowadzona do terminologii medyczno-psychologicznej w latach 40 dwudziestego wieku.

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Celem zajęć grupowych TUS jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami, szczególnie podczas wspólnych zabaw i gier grupowych, zabaw konstrukcyjnych i tematycznych, ale także wspólnego tworzenia prac plastycznych, układania układanek, czytania książek lub słuchania bajek. Dzieci uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego organizowania przestrzeni do zabawy, prowadzenia dialogu, wymiany informacji o sobie, rozpoznawania informacji o sobie i innych oraz zwracania uwagi na potrzeby kolegów i koleżanek.

pruszków niepubliczne przedszkole
Pruszków prywatne przedszkole

Terapia ręki

Głównym celem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, dostarczanie wrażeń dotykowych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie samoobsługi. Program Terapii Ręki zakłada usprawnianie motoryki małej poprzez tworzenie procesu oddziaływań terapeutycznych zgodnych z potrzebami dzieci i dostosowanych do ich funkcjonowania zarówno poznawczego jak i ruchowego. Ćwiczenia realizowane wg Programu Terapii Ręki rozwijają sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania wielu czynności. Zgodnie z założeniami PTR ręka spełnia swoje funkcje wówczas, gdy wszystkie jej elementy składowe (kości, stawy i mięśnie) działają prawidłowo oraz zachowana jest ich wielostronna współpraca. W związku z tym podczas usprawniania ręki (terapii ręki) postrzegana jest ona całościowo. 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

Adres

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków