MAMO, TATO CZAS DO PRACY !


RUSZYŁY NABORY DO NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA KRAINA CUDÓW W PRUSZKOWIE PRZY ULICY STALOWEJ 28/30

W ramach projektu: „ 20 nowych miejsc dla małych dzieci
w żłobku Kraina Cudów” Zapraszamy osoby :
- niepełnosprawne, bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
- pracujące, opiekujące się dziećmi do lat 3 będące czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,
- pracujące w niepełnym wymiarze czasu,
wychowujące dzieci do lat 3

Zamieszkałe na terenie gminy Pruszków, Brwinów, Michałowice Ożarów mazowiecki, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych do lat 3


TERMIN REKRUTACJI: 1.06.2019-31.07.2019


Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej: www.kraina-cudow.pl lub pod numerem telefonu: 518-595-396 oraz pod adresem mailowym: przedszkole@kraina-cudow.pl lub w biurze projektu Pruszków
ul. stalowa 28/30 Żłobek KRAINA CUDÓWDOKUMENTY DO POBRANIA:

01_Regulamin_rekrutacji_Pruszków.pdf 02_formularz_zgłoszeniowy.pdf 03_oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.pdf 04_oświadczenie_o_szukaniu-i-podjęciu-pracy.pdf 05_oświadczenie_o_wielodzietności_zam_na_ter_wiejskim.pdf 06_oświadczenie_urlop.pdf


NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

Adres

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków