Projekt UE


Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności Przedszkola Niepublicznego Kraina Cudów w Pruszkowie poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, oraz dodatkową ofertę zajęciową wyrównującą szanse edukacyjne tej grupy w okresie od 01.04.2016 do 30.06.2017. Finansowanie od 06.2016 do 05.2017.

 

  • Przedszkole realizuje edukację wyłączającą dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).
  • Przedszkole chce zwiększyć dostępność dla dzieci ze SPE, szczególnie dzieci z niepełnosprawnościami z okolicznych trenów wiejskich.
  • Baza dydaktyczna zostanie doposażona w pomoce do diagnozy i terapii. Do dzieci z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP) zostanie skierowana dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna wyrównująca deficytu rozwojowe.
  • Nauczyciele Przedszkola zostaną przeszkoleni, aby mogli rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz prowadzić zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze SPE.
  • Dla wszystkich dzieci będą prowadzone badania przesiewowe i zajęcia dodatkowe stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające harmonijny rozwój. Projekt będzie dla uczestników bezpłatny.
przedszkole Pruszków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

Adres

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków