W naszym przedszkolu zrealizowano projekt „ Otwarte drzwi do Krainy Cudów II Edycja”


Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wysokiej jakości na terenie miasta Pruszków w okresie 15.07.2021- 31.08.2022 poprzez dostosowanie 10 istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Cudów, realizację dodatkowej oferty specjalistycznej i zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne 45 dzieci, w tym 10 dzieci z niepełnosprawnością oraz podniesienie kompetencji 4 nauczycieli

Okres realizacji projektu 15.07.2021- 31.08.2022
Wartość projektu ogółem: 521 515,63 zł
Dofinansowanie projektu UE: 417 212,50 złWskaźnik Rezultatu:  

  • Liczba nauczyciel, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 5 osób

Wskaźnik produktu:  

  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 10
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej -45 dzieci
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 5 osób
  • Liczba dzieci korzystających z miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 10 dzieciKONTAKT: Niepubliczne Przedszkole Kraina Cudów
ul. Stalowa 28/30, Tel. do przedszkola: 518-595-396

przedszkole Pruszków

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

Adres

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków