PROGRAM

Niepubliczne Przedszkole Kraina Cudów realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z zestawu programów przyjętych w roku szkolnym 2015/2016.

W pracy dydaktyczno - wychowawczej nasi nauczyciele wykorzystują:

 • GLOTTODYDAKTYKĘ - program nauki pisania i czytania wg prof. Bronisława Rocławskiego
 • „DZIECIĘCĄ MATEMATYKĘ” - program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Metodę pedagogiki zabawy – „KLANZA”
 • Metodę ćwiczenia półkul mózgowych P. DENNISONA
żłobek Pruszków
prywatne przedszkole Pruszków

Zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu Kraina Cudów:

 • Ceramika
 • Robotyka
 • Język angielski
 • Taniec
 • Zumba
 • Balet
 • Rytmika
 • Integracja sensoryczna
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia z psychologiem
 • Rehabilitacja
 • Arteterapia
 • Trening umiejętności społecznych
 • Terapia ręki

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

Adres

ul. Stalowa 28/30
05-800 Pruszków