Polityka prywatności

 1. Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu danych osobowych Użytkowników serwisu www.kraina-cudow.pl. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  Definicje:
  a) Administrator – właścicielem i operatorem serwisu jest „Wizerunek” z siedzibą w Pruszków, adres: ul. Żbikowska 30D, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w -, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: -, numer NIP: 5341093229, numer REGON: 141308214.
  b) Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna lub inny podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu i przepisami prawa mogą być świadczone usługi przez Serwis;
  c) Serwis – strona internetowa oraz wszystkie podstrony;
  d) Cookies – dane informatyczne, a w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
  e) Dane osobowe – wszelkie informacje przypisane lub dające się przypisać do Użytkownika jako użytkownika strony internetowej, bez względu na to, czy takie informacje zostały wprowadzone przez osobę trzecią lub w inny sposób.
   
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania, przekazywania oraz usunięcia.
   
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych jest zgodą użytkownika.
   
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje; b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
   
 5. Administrator nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody.
   
 6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
   
 7. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: zarządzanie, obsługa, utrzymanie i usprawnianie działania strony; ulepszanie strony;  przeprowadzenie analizy i badań zachowań;  wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, zapobieganie bezprawnemu użytkowaniu strony, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie zawartych przez nas umów.
   
 8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, e-mail.
   
 9. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych danych osobowych Użytkowników są chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
   
 10. Administrator stosuje pliki Cookies.
   
 11. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
   
 12. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach: a) optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; c) tworzenia statystyk;
   
 13. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 14. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
 15. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK „KRAINA CUDÓW”, 05-800 PRUSZKÓW, UL. STALOWA 28/30
   
 2. przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną;
   
 3. przetwarzamy, w ograniczonym zakresie, także szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.
   
 4. dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu realizacji umów o sprawowanie opieki i edukacji, co związane jest z głównym przedmiotem działalności Przedszkola,
  b) w celu kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi, osobami upoważnionymi do odbioru dzieci.
   
 5. podstawą przetwarzania jest zawarta z nami umowa lub dobrowolna zgoda, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą lub w imieniu której ją wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO)
   
 6. nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych;
   
 7. dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do 3 lat, po jej zakończeniu. Lub do czasu wystąpienia z wnioskiem o ich usunięcie. Wówczas dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone.
   
 8. posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   
 9. macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
   
 10. przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji świadczonych przez nas usług i sprawowania opieki nad dziećmi. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług.
   
 11. Przedszkole nie prowadzi, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych.
 12. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.
   
 13. Wszelkie wnioski w sprawie danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio do Administratora – dane@kraina-cudow.pl